Search

18 ביוני יום שלישי

Liquid Saloon

ליקוויד באזור טייק 2

25 ביוני יום שלישי

The A-Tease Strikes Back

The A-Tease Strikes Back

20 ביוני יום חמישי

סמי בירנבך

מארח את ברי סחרוף, הדר גולדמן וקרן מלכה

שאלות נפוצות

על פי דרישות המשטרה הכניסה למועדון מגיל 18 בלבד או בליווי מבוגר