Search

31 ביולי יום רביעי

Silverdon

Silverdon Live at Haezor

30 ביולי יום שלישי

אלון וז'וקה עם האורקסטרה

הדואו של ז'וקה פרפיניאן ואלון יבנאי והאורקסטרה – תזמורת הג'אז הישראלית מאחדים כוחות לערב חד פעמי במועדון האזור.

26 ביולי יום שישי

Love is all you need

ביטלס לכל המשפחה

שאלות נפוצות

על פי דרישות המשטרה הכניסה למועדון מגיל 18 בלבד או בליווי מבוגר