28 באוקטובר

איאם

6 בנובמבר

Déjàvu

13 בנובמבר

אדם מילשטיין

17 בנובמבר

למהלא

20 בנובמבר

דניאל נץ

25 בנובמבר

טהר שפי

7 בדצמבר

יעל טאוב

9 בדצמבר

Haken Tribute

16 בדצמבר

The Magic Muffin