Search

אודי שרבני

30 בינואר יום רביעי 20:00

צריך לעשות את זה יותר - השקת הספר

יש והאדם מוצא עצמו בהשקת ספר. יש והאדם מוצא בכיס מעילו מילה שהיתה אופנתית בחורף שעבר. יש והאדם מוצא עצמו בהשקת ספר כשבכיס מעילו מילה שהיתה אופנתית בחורף שעבר. יצא לי להיות לא מעט בהשקות ספרים שלא באשמתי; מדי פעם אתה יושב לבירה באיזה מקום ואומרים לך שתיכף תתחיל שם השקה. מדי פעם אתה מגיע לקנות ספר בחנות ספרים ואומרים לך שתיכף תתחיל שם השקה. מדי פעם אתה בשוק הפשפשים ואומרים לך שתיכף תתחיל שם השקה. מדי פעם אתה מגיע לבדיקת דרכונים ואומרים לך שתיכף תתחיל שם השקה. מדי פעם אתה מגיע לחירייה ואומרים לך שתיכף תתחיל שם השקה. מדי פעם אתה עולה לגן עדן ואומרים לך שתיכף תתחיל שם השקה. וכיוב. אני נעשה עצוב בהשקות ספרים, זה תמיד אותו דבר. גם אם זה מנסה להיות לא אותו דבר – זה אותו דבר. צילומי טרום חתונה; הזוגות המודעים שמצטלמים באירוניה בנמל הסירות, הם שווי ערך לזוגות הלא מודעים שמצטלמים שם ושעליהם הם צוחקים. אתה מבין למה אני מתכוון.

מוזמנים

פתיחת דלתות 20:00 כניסה חינם

Facebook