Search

גלעד הקסלמן טריו

19 בנובמבר יום שלישי 21:00

גלעד הקסלמן - יובל כהן - זיו רביץ
רכישת כרטיס

.מצפה מאוד להתחבר לשני אחי היקרים (מאם אחרת) זיו רביץ המתופף הגדול, ויובל כהן, הכהן הגדול
.מי יודע מה ננגן? לא אני. כנראה ג’אז
!!בואו

פתיחת דלתות: 21:00
תחילת מופע: 22:0.0

כרטיסים מוזלים כאן ב60 ש”ח ו80 ש”ח בדלתות
Facebook Music Channel