Search

אביב בכר

14 בפברואר יום רביעי 20:30

בימים שעוברים עלינו
רכישת כרטיס

בימים שעוברים עלינו
מפגש של שירים, שיחות ושיתופים בלי מחסומים,
על הימים שעוברים עלינו.
אביב בכר ועמית שגיא פותחים הכל.
מסע שיתופי של צלילים וליריקה.

על הבמה: אביב בכר ועמית שגיא
ובנוסף – מיקרופון פתוח לאלו שיעלו לשתף, לספר ולשיר מהקהל

מחיר כניסה סמלי 55 ש"ח או 70 ש"ח בקופה.
פתיחת דלתות 20:30, תחילת מופע 21:30

Music Channel

דילוג לתוכן