Search

26 ביולי יום שישי

Love is all you need

ביטלס לכל המשפחה

30 ביולי יום שלישי

אלון וז'וקה עם האורקסטרה

הדואו של ז'וקה פרפיניאן ואלון יבנאי והאורקסטרה – תזמורת הג'אז הישראלית מאחדים כוחות לערב חד פעמי במועדון האזור.

31 ביולי יום רביעי

Silverdon

Silverdon Live at Haezor