24 בספטמבר

אהרון עמרם/ציון גולן/ברכה כהן/סגיב כהן/לירון עמרם

25 בספטמבר

Bass Day

26 בספטמבר

האם החמישית

27 בספטמבר

Festus Coxsone

28 בספטמבר

עודד כפרי

3 באוקטובר

פסטיבאלוש 30

4 באוקטובר

AvevA

10 באוקטובר

שליחי הבלוז

16 באוקטובר

Gulaza

18 באוקטובר

הופעה המקגן

26 באוקטובר

הגלריה

2 בנובמבר

חודש ברזיל באזור

7 בנובמבר

טניה וינוקור

10 בנובמבר

חודש ברזיל באזור

20 בנובמבר

חודש ברזיל באזור

26 בנובמבר

חודש ברזיל באזור

22 בדצמבר

מארש דונדורמה